Penafian

Dikemaskini terakhir: Oktober 14, 2021

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mesti mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Penafian ini:

  • Syarikat (dirujuk sama ada sebagai "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Penafian ini) merujuk kepada Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ.
  • Servis merujuk kepada Laman Web.
  • anda bermaksud individu yang mengakses Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.
  • tapak web merujuk kepada Divernet, boleh diakses daripada https://divernet.com/

Penafian

Maklumat yang terdapat dalam Perkhidmatan hanya untuk tujuan maklumat umum.

Syarikat tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau peninggalan dalam kandungan Perkhidmatan.

Dalam apa jua keadaan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit, atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan. atau kandungan Perkhidmatan. Syarikat berhak untuk membuat penambahan, pemadaman, atau pengubahsuaian pada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Penafian Maklumat Perubatan

Maklumat tentang kesihatan yang disediakan oleh Perkhidmatan tidak bertujuan untuk mendiagnosis, merawat, menyembuhkan atau mencegah penyakit. Produk, perkhidmatan, maklumat dan kandungan lain yang disediakan oleh Perkhidmatan, termasuk maklumat yang memaut ke tapak web pihak ketiga disediakan untuk tujuan maklumat sahaja.

Maklumat yang ditawarkan oleh Perkhidmatan tidak menyeluruh dan tidak meliputi semua penyakit, penyakit, keadaan fizikal atau rawatannya.

Individu adalah berbeza dan mungkin bertindak balas secara berbeza terhadap produk yang berbeza. Komen yang dibuat pada Perkhidmatan oleh pekerja atau pengguna lain adalah pandangan peribadi mereka sendiri yang dibuat dalam kapasiti peribadi mereka sendiri dan bukan tuntutan yang dibuat oleh Syarikat dan tidak juga mewakili kedudukan atau pandangan Syarikat.

Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan berkenaan dengan pengesyoran berkenaan suplemen untuk sebarang tujuan kesihatan.

Syarikat tidak membuat jaminan atau waranti berkenaan dengan sebarang produk atau perkhidmatan yang dijual. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan untuk maklumat atau perkhidmatan yang diberikan walaupun Syarikat telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan.

Penafian Ahli Gabungan FTC

Pendedahan yang berikut bertujuan untuk mematuhi sepenuhnya dasar Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat yang memerlukan ketelusan tentang mana-mana dan semua hubungan gabungan yang mungkin ada oleh Syarikat dalam Perkhidmatan.

Anda harus menganggap bahawa sesetengah pautan ialah "pautan ahli gabungan", pautan dengan kod penjejakan khas.

Ini bermakna jika Anda mengklik pautan ahli gabungan dan membeli item tersebut, Syarikat mungkin menerima komisen ahli gabungan. Ini adalah cara yang sah untuk mengewangkan dan membayar operasi Perkhidmatan dan Syarikat dengan senang hati mendedahkan hubungan ahli gabungannya kepada Anda.

Harga barang adalah sama sama ada link affiliate atau tidak. Walau apa pun, Syarikat hanya mengesyorkan produk atau perkhidmatan yang Syarikat percaya akan menambah nilai kepada pengguna.

Program pengiklanan ahli gabungan yang digunakan oleh Perkhidmatan ialah:

  • Program Bersekutu Amazon Services LLC Sebagai Associate Amazon, saya memperoleh pendapatan daripada pembelian yang layak. Syarikat ialah peserta dalam Program Amazon Services LLC Associates, program pengiklanan gabungan yang direka untuk menyediakan cara bagi tapak memperoleh yuran pengiklanan dengan mengiklankan dan memaut ke Amazon.com atau endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com, atau AmazonWireless.com. Halaman pada Perkhidmatan ini mungkin termasuk pautan ahli gabungan ke Amazon dan tapak gabungannya di mana pemilik Perkhidmatan ini, Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, akan membuat komisen rujukan.
  • Kedai Selam Mikes
  • Leisure Pro
  • Hidup Menyelam

Penafian Pautan Luar

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau dikendalikan oleh atau dengan cara apa pun yang berafiliasi dengan Syarikat.

Harap maklum bahawa Syarikat tidak menjamin ketepatan, kesesuaian, ketepatan masa, atau kelengkapan setiap maklumat di laman web luaran ini.

Penafian Pengiklanan

Iklan pihak ketiga dan pautan ke tapak web pihak ketiga juga mungkin muncul semasa menggunakan Perkhidmatan. Syarikat tidak membuat sebarang representasi tentang ketepatan atau kesesuaian mana-mana maklumat yang terkandung dalam iklan atau laman web tersebut dan tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk kelakuan atau kandungan iklan dan laman web tersebut dan tawaran yang dibuat oleh pihak ketiga- pihak.

Iklan pihak ketiga dan pautan ke laman web lain di mana barangan atau perkhidmatan diiklankan bukanlah pengendorsan atau pengesyoran oleh Syarikat terhadap tapak, barangan atau perkhidmatan pihak ketiga. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas kandungan iklan, janji yang dibuat atau kualiti/kebolehpercayaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan dalam semua iklan.

Penafian Ulasan Produk

Untuk mengewangkan dan membayar untuk pengendalian Perkhidmatan, Syarikat mungkin menerima pampasan (sama ada secara monetari atau melalui produk percuma) untuk semakan, atau pengesahan syarikat, produk atau perkhidmatan tertentu.

Syarikat kekal bebas dan semakan dibuat berdasarkan pendapat Syarikat sendiri tanpa mengira pampasan yang boleh diterima.

Selaras dengan dasar Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat, artikel yang mengandungi ulasan syarikat, produk atau perkhidmatan yang pampasan telah diterima, akan termasuk penafian.

Kesalahan dan Penafian Peninggalan

Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum mengenai perkara yang berkepentingan sahaja. Walaupun Syarikat mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kandungan Perkhidmatan adalah semasa dan tepat, ralat boleh berlaku. Selain itu, memandangkan sifat undang-undang, peraturan dan peraturan yang berubah-ubah, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.

Syarikat tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan atau kelalaian, atau untuk hasil yang diperoleh dari penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Adil

Syarikat boleh menggunakan bahan berhak cipta yang tidak selalu diberi kebenaran secara khusus oleh pemilik hak cipta. Syarikat menyediakan bahan sedemikian untuk kritikan, ulasan, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa atau penyelidikan.

Syarikat percaya ini merupakan "penggunaan wajar" dari setiap bahan berhak cipta seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat.

Sekiranya Anda ingin menggunakan bahan berhak cipta dari Perkhidmatan untuk tujuan anda sendiri yang melebihi penggunaan wajar, Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Pandangan Menyatakan Penafian

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pandangan dan pendapat yang merupakan pandangan pengarang dan tidak semestinya menggambarkan dasar atau kedudukan rasmi mana-mana pengarang, agensi, organisasi, majikan atau syarikat lain, termasuk Syarikat.

Komen yang diterbitkan oleh pengguna adalah tanggungjawab mereka sendiri dan pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti dan dipersalahkan untuk sebarang libel atau litigasi yang terhasil daripada sesuatu yang ditulis dalam atau akibat langsung daripada sesuatu yang ditulis dalam ulasan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ulasan yang diterbitkan oleh pengguna dan berhak untuk memadamkan sebarang komen atas apa jua sebab sekalipun.

Tiada Penafian Tanggungjawab

Maklumat mengenai Perkhidmatan disediakan dengan pemahaman bahawa Syarikat di sini tidak terlibat dalam memberikan nasihat dan perkhidmatan perundangan, perakaunan, cukai atau profesional lain. Oleh itu, ia tidak boleh digunakan sebagai pengganti perundingan dengan perakaunan profesional, cukai, perundangan atau penasihat kompeten lain.

Dalam keadaan apa pun Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau akibat yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses atau penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Penafian "Gunakan dengan Risiko Anda Sendiri"

Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan "seadanya", tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau orang lain atas sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil berdasarkan kepada maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk sebarang kerosakan akibat, khas atau serupa, walaupun diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Penafian ini, Anda boleh menghubungi Kami:

  • Melalui e-mel: info@divernet.com